Wat gaan we doen?

De dorpsraad organiseert in samenwerking met een onderzoekteam van de Technische Universiteit Delft een enquête.

Met deze enquête probeert de dorpsraad inzicht te krijgen wat jongere mensen doet overwegen om in Ulicoten te blijven/komen wonen. De dorpsraad beseft zich dat de huidige bewoners van Ulicoten ertoe bij moeten dragen ook voor jongere generaties een leuke plek blijft om te wonen.

 

Enquête, brief en privacy?

De enquête is ook in overleg met de gemeente uitgevoerd. De dorpsraad bezit natuurlijk niet alle adressen van de jongeren uit de te selecteren leeftijdsgroep. De groep die we willen enqueteren zijn in de leeftijd van 18 tot en met 30 jaar. Het bevolkingsregister van de gemeente bevat wel al deze adressen. Om de privacy van iedereen te waarborgen en toch te kunnen bereiken hebben we in overleg met de gemeente er voor gekozen dat wij onze brief hebben opgesteld en de gemeente gevraagd hebben de brief naar al die geselecteerde mensen te sturen. Zo hebben we zeker de goede mensen geselecteerd en blijft ieders privacy gewaarborgd. Ook de enquête is anoniem, het is niet nodig jouw identiteit bekend te maken om aan de enquête deel te nemen.

 

Ben jij in de leeftijd van 18 t/m 30 jaar en woon je in Ulicoten? Dan horen we graag jouw mening!

 

De enquete invullen?  [klik hier]

(de link brengt je direct naar de site van de TU Delft waar je de enquete in kunt vullen)

 

Vast bedankt voor je hulp!

 

 

De dorpsraad

 

!! Bekijk ook eens onze [facebookpagina]

18 juli 2020

Terug naar overzicht

Overig nieuws

watertappunt Plaatsing watertappunt in Ulicoten, pleintje Dorpsstraat en Wilhelminastraat. 10 november 2020 gezamenlijke nieuwsbrief Dorpsraad en Dienstencentrum Er gaan veel dingen niet door, en verlopen lopende zaken in deze periode ook veel langzamer dan we willen, maar toch zijn we allemaal nog steeds met dingen bezig en willen daarover graag blijven vertellen. Lees daarom onze gezamenlijke nieuwsbrieven in dit nieuwsbericht 29 oktober 2020 Dorpspraôt Het centrale onderwerp van deze tijd betreft de Dorpspraôt. Voor de 2e editie van de Dorpspraôt is de afspraak gemaakt op 9 februari 2020 in de bremerpoort. Gezien de vrije uitnodiging is het altijd afwachten hoeveel mensen zich naar de Bremerpoort begeven om van gedachten te wisselen. Dit keer over ‘De huizen bouw’. 15 februari 2020 9 februari Dorpspraôt: Huizenbouw in Ulicoten komt u ook ? Huizenbouw in Ulicoten, een plaag of een zegen?
We praten over de behoefte aan nieuwbouw in Ulicoten.
28 januari 2020
Dorpspraot kunst in het dorp Het is zo ver! De eerste versie van wat de dorpsraad betreft nu al een terugkerend onderdeel “Dorpsproat”. Geen officiële vergadering maar gewoon ouderwets overleg met een bak koffie en een lekkere plak cake. 3 oktober 2019 30 km stickers op de kliko’s! Zaterdag 23 februari zijn door de werkgroep “Bedankt dat u langzamer rijdt” 30-km stickers rondgebracht die door de bewoners aan de Dorpsstraat op de kliko’s kunnen worden geplakt. Wanneer de kliko’s aan de straat staan, zijn die voor iedereen zichtbaar. 23 februari 2019 Themadag Vernieuwend werken Politieteam Markdal organiseert op 19 maart 2019 een interactieve dag in het teken van Vernieuwend Werken binnen het teamgebied van Politie Markdal. 22 februari 2019 “Wonen in je eigen kern” In het kader van de aanstaande provinciale verkiezingen brengen de CDA-afdelingen van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau alle partijen die actief zijn op de woningmarkt in onze kernen bij elkaar. 19 februari 2019 Laadpalen electrische voertuigen De dorpsraad is gevraagd of er in Ulicoten mogelijkheden zijn voor één of meer publieke laadpalen voor electrische voertuigen. De dorpsraad heeft n.a.v. deze vraag bij de gemeente geïnformeerd of de gemeente Baarle Nassau op dit punt beleid heeft en zo ja, welk inzicht de gemeente hanteert. 15 februari 2019 Bedankt dat je langzamer rijdt! Zo heet de actie van Veilig Verkeer Nederland (VVN) die we in Ulicoten aan de Dorpsstraat gaan inzetten om het rijgedrag van verkeersdeelnemers positief te beïnvloeden. Het doel van de actie is de verkeersveiligheid aan de Dorpsstraat te verbeteren. 15 november 2018 Aankondiging Dorpsgesprek In 2017 heeft de gemeente met de inwoners van Ulicoten gesproken over de toekomst van de gemeente Baarle-Nassau. Men heeft indertijd aangegeven dat men met elkaar in gesprek wil blijven en daarom wil de gemeente opnieuw weer eens met de dorpsbewoners van Ulicoten in gesprek. 4 november 2018 VVN-actie Op donderdag 1 november 2018 organiseerde de Dorpsraad i.s.m. gemeente en Veilig Verkeer Nederland (VVN) een informatieavond. Dit om bewoners aan de Dorpsstraat en andere geïnteresseerden te informeren over de mogelijkheid van een landelijke actie van VVN om samen actie te ondernemen en een appèl te doen rijgedrag van chauffeurs in de Dorpsstraat. 1 november 2018 Dorpsgesprek Castelre Op 24 september 2018 heeft het eerste van de drie dorpsgesprekken in de gemeente Baarle Nassau plaatsgevonden. 25 september 2018
De leefbaarheid van ons dorp samen met elkaar