Het is zo ver!  De eerste versie van wat de dorpsraad betreft nu al een terugkerend onderdeel “Dorpsproat”. Geen officiële vergadering maar gewoon ouderwets overleg met een bak koffie en een lekkere plak cake. Met een goede 15 mensen is het niet druk maar het is wel duidelijk dat de mensen die er zijn erg begaan zijn met het onderwerp dat ter sprake gaat komen: “kunst in het dorp”

Het is even aftasten maar al snel komt er een goed en open gesprek op gang waar op een leuke manier van gedachte gewisseld word. Het dorp een goed gezicht geven en mooier maken door middel van “kunst” en dan als het kan koppelen aan toerisme in de zin van fietsers/wandelaars is een idee wat door iedereen gesteund wordt. Kunst in de breedste zin komt aan bod: het bestaande inventariseren, eigenaar achterhalen en bekijken hoe het onderhoud geregeld is of kan worden en plaatsen bekijken voor eventueel nieuwe stukken zijn allemaal onderwerpen die ter tafel komen.

Met stip bovenaan staat natuurlijk de Harende Boer en we zijn blij dat de familie Boeren (Victor en zijn vader Herman) ons hierover de geschiedenis van het mooie kunststuk willen toelichten. Broeder Jan Boeren was missionaris en beeldend kunstenaar. Hij besloot zijn geboortedorp Ulicoten een beeld te schenken als dank voor de steun die hij als missionaris heeft gekregen. We leren dat het beeld nog niet helemaal klaar was ten tijde van het plaatsen en dat het basis materiaal eigenlijk niet geschikt is om lange tijd buiten te blijven staan. Ondanks meerdere pogingen de levensduur te verlengen is het op dit moment, als het beeld behouden moet blijven, echt tijd om aan te pakken, klinkt het. Snel is iedereen het er over eens dat het beeld behouden moet worden! Meteen zijn er al mensen die zich bereid stellen om de schouders er samen onder te zetten en wordt er een werkgroep gevormd in de vorm van Victor Boeren, Jose Snijders, Sandy Jeronimus, Marie-Jose Geerts en Monique Willemse. Victor stelt ruimte beschikbaar om het beeld zo lang het nodig is te bergen en beschermen tegen verdere aftakeling. Een dezer dagen zal het beeld daarom bij de Handpaol verdwijnen. Het verdere verloop zal gecommuniceerd gaan worden als het plan van aanpak in elkaar gezet is door de werkgroep. Ook de andere besproken onderwerpen zullen in de toekomst bij de werkgroep aan bod komen.

Al bij al dus een vruchtbare “Dorpsproat” waarin veel besproken en afgesproken is en daarom kijken we terug op een zeer geslaagde 1e editie. Mocht jij je ook graag in willen zetten om mee te helpen en aansluiten bij de werkgroep spreek gerust iemand van de werkgroep of dorpsraad aan. Alle ideeën en handen zijn van harte welkom!


Rest ons alleen nog de aanwezigen te bedanken voor de komst en inbreng!

3 oktober 2019

Terug naar overzicht

Overig nieuws

wo 20-07 19:00u - Dorpspraôt over klimaatveranderingen Regionale Energie Strategie (RES) wat is dat en wat betekent het voor de mensen uit Ulicoten,
Woensdagavond 20 juli gaan we vanaf 19:15 uur in gesprek over de gevolgen en doelen uit de RES voor Baarle Nassau en Ulicoten in het bijzonder. Ben je er bij?
11 juli 2022
Live stream Politiek café Het Politiek Café is Live te volgen, Vanmiddag van 13:00 tot 15:30 uur. 6 maart 2022 zondagmiddag 6 maart 2022 In gesprek met lokale politieke partijen inzake onderwerpen gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 4 maart 2022 watertappunt Plaatsing watertappunt in Ulicoten, pleintje Dorpsstraat en Wilhelminastraat. 10 november 2020 gezamenlijke nieuwsbrief Dorpsraad en Dienstencentrum Er gaan veel dingen niet door, en verlopen lopende zaken in deze periode ook veel langzamer dan we willen, maar toch zijn we allemaal nog steeds met dingen bezig en willen daarover graag blijven vertellen. Lees daarom onze gezamenlijke nieuwsbrieven in dit nieuwsbericht 29 oktober 2020 jongeren van 18 t/m 30 jaar uit Ulicoten De dorpsraad wil graag weten wat jongere generaties doet overwegen in Ulicoten te blijven/komen wonen. 18 juli 2020 Dorpspraôt Het centrale onderwerp van deze tijd betreft de Dorpspraôt. Voor de 2e editie van de Dorpspraôt is de afspraak gemaakt op 9 februari 2020 in de bremerpoort. Gezien de vrije uitnodiging is het altijd afwachten hoeveel mensen zich naar de Bremerpoort begeven om van gedachten te wisselen. Dit keer over ‘De huizen bouw’. 15 februari 2020 9 februari Dorpspraôt: Huizenbouw in Ulicoten komt u ook ? Huizenbouw in Ulicoten, een plaag of een zegen?
We praten over de behoefte aan nieuwbouw in Ulicoten.
28 januari 2020
30 km stickers op de kliko’s! Zaterdag 23 februari zijn door de werkgroep “Bedankt dat u langzamer rijdt” 30-km stickers rondgebracht die door de bewoners aan de Dorpsstraat op de kliko’s kunnen worden geplakt. Wanneer de kliko’s aan de straat staan, zijn die voor iedereen zichtbaar. 23 februari 2019 Themadag Vernieuwend werken Politieteam Markdal organiseert op 19 maart 2019 een interactieve dag in het teken van Vernieuwend Werken binnen het teamgebied van Politie Markdal. 22 februari 2019 “Wonen in je eigen kern” In het kader van de aanstaande provinciale verkiezingen brengen de CDA-afdelingen van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau alle partijen die actief zijn op de woningmarkt in onze kernen bij elkaar. 19 februari 2019 Laadpalen electrische voertuigen De dorpsraad is gevraagd of er in Ulicoten mogelijkheden zijn voor één of meer publieke laadpalen voor electrische voertuigen. De dorpsraad heeft n.a.v. deze vraag bij de gemeente geïnformeerd of de gemeente Baarle Nassau op dit punt beleid heeft en zo ja, welk inzicht de gemeente hanteert. 15 februari 2019 Bedankt dat je langzamer rijdt! Zo heet de actie van Veilig Verkeer Nederland (VVN) die we in Ulicoten aan de Dorpsstraat gaan inzetten om het rijgedrag van verkeersdeelnemers positief te beïnvloeden. Het doel van de actie is de verkeersveiligheid aan de Dorpsstraat te verbeteren. 15 november 2018 Aankondiging Dorpsgesprek In 2017 heeft de gemeente met de inwoners van Ulicoten gesproken over de toekomst van de gemeente Baarle-Nassau. Men heeft indertijd aangegeven dat men met elkaar in gesprek wil blijven en daarom wil de gemeente opnieuw weer eens met de dorpsbewoners van Ulicoten in gesprek. 4 november 2018 VVN-actie Op donderdag 1 november 2018 organiseerde de Dorpsraad i.s.m. gemeente en Veilig Verkeer Nederland (VVN) een informatieavond. Dit om bewoners aan de Dorpsstraat en andere geïnteresseerden te informeren over de mogelijkheid van een landelijke actie van VVN om samen actie te ondernemen en een appèl te doen rijgedrag van chauffeurs in de Dorpsstraat. 1 november 2018 Dorpsgesprek Castelre Op 24 september 2018 heeft het eerste van de drie dorpsgesprekken in de gemeente Baarle Nassau plaatsgevonden. 25 september 2018
De leefbaarheid van ons dorp samen met elkaar